25 April 2018

nubia ออกแถลงการณ์ยืนยันไม่โดนผลกระทบจากข่าวสหรัฐอเมริกาสั่งแบน ZTE

nubia ออกแถลงการณ์ยืนยันไม่โดนผลกระทบจากข่าวสหรัฐอเมริกาสั่งแบน ZTE


เป็นที่ฮือฮาและสร้างความสับสนไม่น้อยเมื่อมีข่าวว่าสหรัฐอเมริกาสั่งแบน ZTE ห้ามซื้อขายสินค้าทุกชนิดซึ่งมีผลกระทบต่อชิ้นส่วนต่างๆ จนทำให้คนตีความว่า nubia จะโดนผลกระทบจนไม่สามารถดำเนินธุรกิจต่อได้

ย้อนไปช่วงที่ nubia แยกตัวจาก ZTE ก็เคยประกาศชัดเจนว่าทั้งคู่ไม่เกี่ยวกันแล้ว เพียงแต่ครั้งหนึ่ง ZTE เคยถือหุ้นใหญ่เลยมีชื่อว่า ZTE nubia แต่ภายหลังได้แยกตัวออกมาแล้ว และ nubia เองก็เหมือนบริษัททั่วไปที่มีผู้ถือหุ้นหลายคน แต่การบริหารทั้งหมดเป็นอำนาจการตัดสินใจของ nubia ไม่ขึ้นกับผู้อื่นใด ดังนั้นจึงไม่มีผลกระทบจากเหตุการณ์ดังกล่าว


Whatsapp Button works on Mobile Device only

Start typing and press Enter to search