$type=grid$c=3$m=0$rm=0$cate=0$sn=0$tbg=rainbow$show=home

3 ยักษ์ใหญ่ GC จับมือ FRONTIS และ Microsoft เปิดตัวโครงการ “AI for Road Safety” ลดอุบัติเหตุเชิงรุก ด้วยนวัตกรรม AI


พีทีที โกลบอล เคมิคอล หรือ GC ร่วมกับฟรอนทิส และไมโครซอฟท์ เปิดตัวโครงการ “AI for Road Safety” นำนวัตกรรมปัญญาประดิษฐ์ (AI) มาวิเคราะห์ภาพวิดีโอและข้อมูลแบบเรียลไทม์ เพื่อป้องกันผู้ขับรถหลับในและตรวจสอบพฤติกรรมการขับรถของคนขับ จนนำไปสู่การป้องกันการเกิดอุบัติเหตุเชิงรุก ส่งเสริมความปลอดภัยในการเดินทาง และเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการระบบขนส่งภายในองค์กร สู่เป้าหมายการลดสถิติอุบัติเหตุบนถนนในประเทศไทย ผ่านทางการวิเคราะห์รูปแบบพฤติกรรมในการเดินทางแต่ละวันอย่างชาญฉลาด พร้อมด้วยข้อมูลเชิงเวลาและสถานที่เป็นปัจจัยประกอบ


นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) หรือ GC กล่าวว่า จากการศึกษาข้อมูลในปี 2560 พบว่า ประเทศไทย มีสถิติการเกิดอุบัติเหตุทางถนนสูงสุดเป็นอันดับหนึ่งของโลก และจังหวัดระยองถูกจัดให้เป็น 1 ใน 5 จังหวัด ที่มีอุบัติเหตุทางรถยนต์เกิดขึ้นมากที่สุดในประเทศไทย โดยร้อยละ 60 ของอุบัติเหตุจากการขนส่งสาธารณะ มีสาเหตุหลักมาจากพฤติกรรมการขับเร็วเกินกำหนดและการง่วงนอนของผู้ขับรถซึ่งเป็นสิ่งที่สามารถป้องกันได้GC ในฐานะผู้นำด้านนวัตกรรมและเคมีภัณฑ์เพื่อสร้างสรรค์คุณภาพชีวิตที่ดี ตระหนักถึงปัญหาดังกล่าวและเห็นควรนำนวัตกรรม AI มาปรับใช้ จึงร่วมมือกับฟรอนทิส ที่ปรึกษาด้านการวางแผนกลยุทธ์และการนำนวัตกรรมเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในองค์กร และไมโครซอฟท์ ผู้นำด้านเทคโนโลยีชั้นนำของโลก พัฒนาระบบเพื่อส่งเสริมความปลอดภัยบนท้องถนนภายใต้โครงการ “AI for Road Safety” สะท้อนถึงกลยุทธ์ใน การขับเคลื่อนด้านดิจิทัล ทรานส์ฟอร์เมชั่นของ GC ในปัจจุบัน


“อุบัติเหตุทางถนนเป็นปัญหาสำคัญที่นำมาซึ่งการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สิน ก่อให้เกิดการบาดเจ็บทั้งทางร่างกายและจิตใจ รวมถึงส่งผลกระทบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และเศรษฐกิจโดยรวม ทั้งนี้ GCมีบุคลากรหรือพนักงานที่จะต้องเดินทางในเขตพื้นที่ระยองและไป-กลับกรุงเทพฯ และระยอง เป็นประจำ เพื่อให้พนักงาน มีคุณภาพชีวิตที่ดี ความปลอดภัยและสวัสดิภาพของพนักงานจึงเป็นสิ่งสำคัญ ด้วยเทคโนโลยีการวิเคราะห์ภาพอัจฉริยะ(Video Analytics) ระบบวิเคราะห์ข้อมูล (Big Data Analytics) และปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence)จะช่วยป้องกันและตรวจสอบการขับรถของคนขับ เพิ่มความปลอดภัย และลดปัจจัยเสี่ยงที่จะทำให้เกิดอุบัติเหตุขึ้นได้ ซึ่ง GC นับเป็นองค์กรแรกในประเทศไทยที่มีการนำVideo Analytics และ AI มาประยุกต์ใช้ ร่วมกับ Big DataAnalytics สำหรับการบริหารจัดการระบบขนส่งเพื่อการบริการและอำนวยความสะดวกภายในองค์กรให้มีประสิทธิภาพและได้มาตรฐานมากยิ่งขึ้น” นายสุพัฒนพงษ์ กล่าว


นายปริญญ์ บุญดีสกุลโชคกรรมการผู้จัดการ บริษัท ฟรอนทิส จำกัดกล่าวว่า นวัตกรรม AIมีศักยภาพในการแก้ปัญหาสังคมและตอบโจทย์ความต้องการขององค์กรได้หลายรูปแบบ โดย AIสามารถวิเคราะห์พฤติกรรมของผู้ขับรถเพื่อลดความเสี่ยงของการเกิดอุบัติเหตุ ซึ่งแบ่งระบบการทำงานเป็น 4 ขั้นตอน ได้แก่ 1) ติดตามพฤติกรรมการขับรถ เพื่อตรวจจับความง่วง การเสียสมาธิ ความเร็ว และตำแหน่งของรถ 2) รับส่งข้อมูลและแสดงผล โดยโปรแกรมจะรับส่งข้อมูลผ่านคลาวด์ (Cloud) จากนั้นวิเคราะห์และประมวลผลด้วย AI3) ส่งสัญญาณแจ้งเตือนผู้ขับและผู้จัดการระบบขนส่ง เมื่อตรวจพบค่าความเสี่ยงถึงระดับที่ต้องแจ้งเตือน ระบบจะส่งสัญญาณเสียงให้ผู้ขับและผู้จัดการรับทราบ เพื่อแจ้งเตือนก่อนอุบัติเหตุจะเกิดขึ้น และ 4) แสดงผลรายงานด้วยการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) วิเคราะห์พฤติกรรมของผู้ขับ หาสาเหตุที่ ทำให้เกิดอุบัติเหตุ และเส้นทางการเดินทางของรถ โดยแสดงผลผ่าน Fleet Management Dashboard ไปยังผู้จัดการระบบขนส่ง ทั้งนี้เทคโนโลยีที่ครบวงจรจะช่วยยกระดับการทำงานของผู้จัดการระบบขนส่งด้วยข้อมูลอัจฉริยะได้หลายแง่มุม ได้แก่ การบริหารจัดการการทำงานรายวัน การเพิ่มประสิทธิภาพในระยะยาว การป้องกันอุบัติเหตุในเชิงรุก และการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง ซึ่งสามารถสร้างความยั่งยืนให้แก่สังคมไทย

“เพื่อลดอุบัติเหตุบนท้องถนน ฟรอนทิสมีความตั้งใจที่จะคิดค้นและพัฒนานวัตกรรมที่ตอบโจทย์ทั้งในแง่ของธุรกิจและสังคม จึงมีการทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดกับ GC ตั้งแต่การออกแบบโดยใช้หลักDesign Thinking ศึกษาพฤติกรรมการขับรถและการบริหารของผู้จัดการระบบขนส่ง โดยนำเทคโนโลยี AI และ Big Data มาใช้ออกแบบโซลูชั่นที่แก้ไขปัญหาเรื่องพฤติกรรมขับเร็วเกินกำหนด และการง่วงนอนของผู้ขับรถ และวางแผน การจัดการให้กับผู้จัดการระบบขนส่ง ซึ่งเป็นการทำงานในลักษณะของ Agile เพื่อให้มีความสอดคล้องและ มีประสิทธิภาพ โดยใช้ Platformของไมโครซอฟท์ ผู้นำด้านเทคโนโลยีพัฒนาระบบ ทั้งนี้ก่อนที่จะนำมาใช้จริง ฟรอนทิสได้ทำการทดลองระบบเพื่อความถูกต้องและแม่นยำ ตอนนี้ระบบพร้อมใช้งานแล้ว หวังว่าด้วยโซลูชั่นนี้จะช่วยให้ผู้ขับรถและผู้จัดการระบบขนส่งทำงานสะดวกขึ้น และจำนวนอุบัติเหตุลดลงในอนาคตอันใกล้นี้” นายปริญญ์ กล่าว


นายธนวัฒน์ สุธรรมพันธุ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า ระบบบริหารจัดการยานพาหนะและติดตามผู้ขับขี่ของโครงการ“AI for Road Safety”นี้ พัฒนาต่อยอดขึ้นจากกลุ่มบริการCognitive Servicesบนแพลตฟอร์มคลาวด์ ไมโครซอฟท์ อาซัวร์ (Cloud Microsoft Azure) ซึ่งนำเทคโนโลยี AI และ Machine Learning มาประยุกต์ใช้ในการทำความเข้าใจและวิเคราะห์โลกรอบตัวเรา ก่อนจะนำผลที่ได้มาใช้ตอบโจทย์ทางธุรกิจต่อไป โดยระบบจะมีรากฐานอยู่บน Face API (Application Programming Interface) ซึ่งเป็นหนึ่งในบริการกลุ่มCognitive Services ที่สามารถตรวจจับ จดจำ ระบุตัวตน หรือแม้แต่คาดคะเนอารมณ์ความรู้สึกจากใบหน้าได้ ซึ่งกลุ่มบริการ Azure Cognitive Services มี API ที่ครอบคลุมฟังก์ชันการรับรู้ในด้านต่างๆ มากถึง 39 APIซึ่งในจำนวนนี้ รวมถึง 8 API ที่อยู่ในช่วงการทดลองใช้งาน และอีก 12 API ที่เปิดให้ทดสอบก่อนในระหว่างการพัฒนา เพื่อให้นักพัฒนาสามารถนำศักยภาพอันชาญฉลาดของ AI มาประยุกต์ใช้ในหลากหลายรูปแบบ นับตั้งแต่ฟังก์ชันการรับรู้และวิเคราะห์ข้อมูลใบหน้าที่ระบบนี้นำมา ใช้งาน ไปจนถึงการควบคุมดูแลเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมบนเว็บไซต์แบบอัตโนมัติ การทำความเข้าใจภาษาพูดและภาษาเขียนแบบธรรมชาติ หรือการวิเคราะห์เนื้อหาภาพถ่ายและวิดีโอ เป็นต้น


“เรามีความยินดีที่ได้เห็นแพลตฟอร์มคลาวด์ อาซัวร์ มีบทบาทขับเคลื่อนนวัตกรรมภายใต้โครงการ“AI for Road Safety” ในประเทศไทย และในอีกหลายประเทศทั่วโลก” นายธนวัฒน์ กล่าว “ระบบ Face API ในกลุ่มบริการ Azure Cognitive Services ช่วยให้โซลูชั่นนี้สามารถอ่านและวิเคราะห์ภาพใบหน้าได้อย่างแม่นยำในแบบเรียลไทม์แม้จะจับภาพจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ ทั้งยังรองรับการขยายระบบให้ครอบคลุมจำนวนรถและคนขับที่มากขึ้นได้อีกด้วย นอกจากนี้ ความยืดหยุ่นของ Face API และอาซัวร์ยังช่วยให้ GCและฟรอนทิส สามารถออกแบบและปรับการทำงานของระบบให้ตรงกับการใช้งานในสถานการณ์จริงได้อย่างลงตัว ส่วนมาตรฐาน ชั้นนำด้านความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัว ยังช่วยปกป้องข้อมูลภาพใบหน้าของผู้ขับขี่ไม่ให้ถูกนำไปใช้ในทางที่ผิดอีกด้วย”


ผู้สนใจสามารถร่วมสัมผัสและทดสอบความสามารถของระบบบริหารจัดการยานพาหนะและติดตามผู้ขับขี่ของโครงการ“AI for Road Safety”ได้ที่บูธไมโครซอฟท์ในงานดิจิทัลไทยแลนด์ บิ๊กแบง 2018 ที่ชาเลนเจอร์ฮอลล์ อิมแพค เมืองทองธานี ในวันที่ 19-23 กันยายน นี้

COMMENTS

[Featured]_$type=sticky$count=4$cate=1$tbg=rainbow$hide=home

Name

1More,2,3krung,2,5G,1,7-Eleven,1,Acer,11,ACG Network,1,Acoustic Research,1,addidas,1,Adobe,9,Adonit,1,AIS,8,Alienware,1,altron,1,amazon,2,AMD,7,AMD Ryzen Threadripper,1,ANA,1,Ananda,1,Anime,1,AnTuTu,1,apc,1,App War,1,Apple,51,Apple Watch,1,Aruba,3,ASRock,4,ASUS,36,Audio Technica,2,Avita Liber,2,B&O,3,Bangkok Airways,1,Bangkok bank,1,Belkin,6,Bird Box,1,Blackberry,1,blackmagic,1,Blancco,1,Blizzard,1,Blog,12,Blogspot,4,bluespice,2,bluetooth,1,BMW,1,BNK48,4,boonthavorn,1,Brother,12,bts,1,canon,1,cat,1,Cathay Pacific,1,Central,2,Charger,1,Cheetah Mobile,1,China Southern Airlines,1,CHOETECH,1,Christopher Robin,1,CIMB,1,Cisco,1,Code Geass,1,com7,1,Condo,1,coocaa,1,Cooler Master,1,CORSAIR,8,Cozistyle,5,cp all,1,CSC,3,D-Link,3,DDproperty,2,deep silver,1,Dell,10,DENON,1,dentsu X,1,Development,5,DHL,2,Disney,1,DJI,4,DSI,1,dtac,6,DxOMark,4,Dyson,1,E-Sports,1,eisa,1,Element Case,1,eLTE,1,Emirates,3,Entertainment,25,Epson,1,ericsson,2,ES File Explorer,1,Essential,1,ETL,1,EVA Air,1,facebook,10,Fanslink,1,FATBOY JUMP,1,Featured,43,fingerprint quick action,1,Fitbit,2,flavor of youth,1,Flixer,1,Fluid,1,foldio,2,Food,14,Ford,1,fortnite,1,FRONTIS,1,Fuji Xerox,2,Full Frame Mirrorless,1,G Master,1,Galaxy Note8,1,Galaxy S8+/S8,1,Galaxy S9/9+,1,Gameloft,2,Gaming Mode,1,garena,4,Garmin,1,Garuda Indonesia,1,GC,1,ghoul,1,Gionee,1,Girl Don't Cry,1,Gmail,1,goGame,1,Google,51,gopro,3,Grab,3,HaHa,1,Hainan Airlines,1,Hakone,2,Harman,6,Health,2,HMD,13,honor,24,hostmaker,1,Hotel Transylvania,1,hotels.com,1,HP,10,htc,4,Huawei,129,Huawei Global Safe City Summit,1,huya,1,HyperX,2,IFTTT,2,IKEA,1,imazing,1,iMi,2,Incase,1,inet,1,Innergie,2,Insta360,3,Instagram,4,Intel,8,iPhone 8,1,iPhone 8 Plus,1,iPhone X,1,IPS,1,irpc,1,Jabra,1,JBL,11,JD,4,Jimu,1,JOOX,2,Just Mobile,1,K bank,2,Karabiner,1,keyla,1,Kika,1,kingston,2,KOHLER,1,KTC,2,Lazada,6,LCD,1,leica,4,Lenovo,15,Lexar,1,LG,17,Lifelog,13,Lifestyle,19,Line,10,Linksys,1,Living,14,Logitech,2,Louis Vuitton,1,LTPS,1,Lufthansa,1,Magento,1,mahajak,7,Major Cineplex,1,Mamma Mia,1,Manfrotto,1,Maniac,1,Marvel,1,Master & Dynamic,1,Mastercard,3,McLaren,1,MediaTek,4,Meitu,2,meizu,4,Mi,16,Microsoft,14,Mint Browser,1,mio,1,Mission Impossible,1,Mobvoi,3,Motorola,9,Move It,1,msi,9,mu space,2,Neolution,1,Netflix,10,News,684,Nexon,1,Nexstgo,1,NFC,1,Ninebot,1,Nokia,31,NSquared,1,nubia,9,Nvidia,2,OLED,1,olloClip,2,One Cut of the Dead,1,one31,1,oneplus,14,OPPLE,1,OPPO,65,Orimag,1,Palm,2,Palo Alto Networks,1,panasonic,3,Pantip,1,Philips,3,Photopea,1,Pioneer,2,Plantronics,11,pocophone,3,Poweramp,1,Powerbuy,2,Predator,1,PRO TANLE,1,Projector,1,Promotion,146,pubg,4,Qatar Airways,1,Qi,1,Qing Tao,1,qualcomm,12,QueQ,1,rabbit LINE Pay,1,Ragnarok,1,Rayole,1,Razer,4,realme,11,RED,1,Remax,2,remove.bg,1,Resort World Genting,1,Ricoh,4,RICOH Pro C7200x / C7210x,1,RICOH Pro T7210,1,roe,1,ROG,5,rtb,3,Safe City Compact,1,Samsung,71,sandisk,2,SANDMARC,1,SANSIRI,1,SCB,6,Schneider,2,Seagate,1,searching,1,Segway,1,Sellsuki,1,senheiser,1,Sennheiser,1,sharp,2,Shopee,10,ShortPixel,1,Shure,5,sigma,2,Singapore Airlines,1,SIRUI,1,skilllane,1,Skytrax,1,Snapchat,1,Snoppa,2,Society,42,Sony,72,Sony Xperia XZ2,1,Spigen,1,Spotify,1,Story,21,Superrich,1,Sushi Hiro,1,Sylania,1,synology,1,Taobao,1,TCELS,1,Tech,187,TechOffside,1,TECNO Mobile,1,Tempow,1,Tencent,2,TESF,1,Thai Airways,1,The First Purge,1,The Purge,1,the VOID,1,ticwatch,3,Tidal,1,TIGERNU,3,TikTok,1,TME,1,Toshiba,2,TP-LINK,1,Transcend,8,Travel,9,True,36,twitter,1,Uber,2,Ubisoft,1,UFS,1,Ugreen,1,UOB,1,USB,1,Vinsic,1,vivo,33,VoLTE,1,Wacom,1,WD,4,western digital,4,Widevine,1,Wiko,9,winamp,1,Wordpress,1,Xerox,1,Xiaomi,43,Xiaoyi,1,Yakult,1,yamaha,1,Yi,2,Yongnuo,1,Yoobao,3,YouTube,5,Zebra connect,1,Zeiss,1,Zhiyun,3,zmi,1,Zotac,1,Ztylus,2,กสทช,1,จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,1,ชายสี่บะหมี่เกี๊ยว,1,ปัญจพล พร็อพเพอร์ตี้,1,มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย,1,สีฟ้า,6,หนังผมไม่เล็กนะครับ,1,
ltr
item
BACIDEA: 3 ยักษ์ใหญ่ GC จับมือ FRONTIS และ Microsoft เปิดตัวโครงการ “AI for Road Safety” ลดอุบัติเหตุเชิงรุก ด้วยนวัตกรรม AI
3 ยักษ์ใหญ่ GC จับมือ FRONTIS และ Microsoft เปิดตัวโครงการ “AI for Road Safety” ลดอุบัติเหตุเชิงรุก ด้วยนวัตกรรม AI
https://2.bp.blogspot.com/-palbNNULMp0/W5fDHez7wJI/AAAAAAAEtEA/Ezq1wrH9XYoP2BgAWn_I7hdFWfExKrcxgCK4BGAYYCw/s640/AI%2Bfor%2BRoad%2BSafety_1.JPG
https://2.bp.blogspot.com/-palbNNULMp0/W5fDHez7wJI/AAAAAAAEtEA/Ezq1wrH9XYoP2BgAWn_I7hdFWfExKrcxgCK4BGAYYCw/s72-c/AI%2Bfor%2BRoad%2BSafety_1.JPG
BACIDEA
https://www.bacidea.com/2018/09/3-gc-frontis-microsoft-ai-for-road.html
https://www.bacidea.com/
https://www.bacidea.com/
https://www.bacidea.com/2018/09/3-gc-frontis-microsoft-ai-for-road.html
true
7101991068115707229
UTF-8
โหลดเนื้อหาทั้งหมด ไม่พบข้อมูล ดูทั้งหมด อ่านต่อ ตอบ ยกเลิกการตอบ ลบ โดย Home PAGES POSTS ดูทั้งหมด เรื่องแนะนำ ARCHIVE SEARCH เนื้อหาทั้งหมด ไม่พบข้อมูลที่ต้องการ กลับหน้าหลัก Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat January February March April May June July August September October November December Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow เนื้อหาส่วนนี้ต้องแชร์เพื่อแสดงข้อมูล ขั้นตอน 1: แชร์. 2:คลิกเพื่อปลดล็อก. คัดลอกทั้งหมด เลือกทั้งหมด ข้อความถูกคัดลอกแล้ว ไม่สามารถคัดลอกได้ ลองใช้วิธีกดปุ่ม CTRL+C หรือ CMD+C