$type=grid$c=3$m=0$rm=0$cate=0$sn=0$tbg=rainbow$show=home

ธนาคารกรุงศรีอยุธยาได้รับรางวัลองค์กรผู้มีวิสัยทัศน์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศแห่งปีจาก IDC


IDC ประกาศผลองค์กรผู้ได้รับรางวัลในงาน Digital Transformation Awards ประจำปี 2018 โดยยกย่องให้ธนาคารกรุงศรีอยุธยาจำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นลูกค้าของ SAS เป็นองค์กรที่ได้รับรางวัลผู้มีวิสัยทัศน์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศแห่งปี (Information Visionary of the Year) สำหรับการปรับปรุงการใช้ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างความเข้าใจในเชิงลึกเกี่ยวกับลูกค้า (Customer Insight) ด้วยการใช้นวัตกรรมทางการวิเคราะห์ขั้นสูงและการเรียนรู้ของเครื่อง (Machine Learning) ที่ก้าวหน้านำมาทำการวิเคราะห์ข้อมูลพฤติกรรมบนสื่อสังคมออนไลน์ (Online Social) ผนวกเข้ากับข้อมูลของลูกค้าที่มีอยู่เดิมภายในธนาคาร ส่งผลผลักดันให้รายได้สุทธิของกรุงศรีเติบโตขึ้นถึง 9 ล้านบาท มีลูกค้ารายใหม่เพิ่มขึ้น 25,000 รายตั้งแต่เริ่มนำโซลูชั่นนี้มาใช้เมื่อเดือนมิถุนายนปีที่แล้ว(2560)เป็นต้นมา

กรุงศรีเป็นธนาคารไทยแห่งแรกที่ก้าวล้ำหน้าไปไกลกว่าการเก็บรวบรวมข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างความเข้าใจลูกค้าในเชิงลึกด้วยวิธีดั้งเดิมจากเพียงข้อมูลภายในธนาคารเอง แต่ได้รวบรวมข้อมูลเพิ่มขึ้นอย่างชาญฉลาดจากกิจกรรมออนไลน์ของลูกค้า ด้วยการที่ประเทศไทยได้รับการจัดอันดับให้เป็นประเทศที่มีผู้ใช้สื่อสังคมออนไลน์มากใน10 อันดับต้น ๆ ของโลก (World’s Top 10 for Social Media Usage)

กรุงศรีจึงได้ร่วมเป็นคู่ค้ากับSAS เพื่อใช้ประโยชน์จากข้อมูลที่เก็บรวบรวมขึ้นจากการมีส่วนร่วมบนสื่อสังคมออนไลน์ของลูกค้าทำความเข้าใจถึงความชอบ บุคลิกภาพ ความสนใจและพฤติกรรมของลูกค้าให้ดีขึ้นด้วยความเข้าใจข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับลูกค้าในเชิงลึกที่ได้รับจากการวิเคราะห์ กรุงศรีนำมาปรับปรุงผลิตภัณฑ์ที่นำเสนอและกระบวนการทางธุรกิจใหม่ ๆ เพื่อให้ลูกค้าได้รับประสบการณ์ที่คุ้มค่ามากยิ่งขึ้น ด้วยการใช้ประโยชน์จากข้อมูลปัจจัยทางสังคมออนไลน์มาช่วยเสริมประกอบในการพิจารณาอนุมัติสินเชื่อ เป็นผลให้ธนาคารสามารถเติบโตอย่างชัดเจนในธุรกิจใหม่ ๆ กรุงศรียังได้รวบรวมทั้งข้อมูลบุคลิกภาพและความสนใจของลูกค้ามาใช้ในการพัฒนาการออกแบบแคมเปญโดยการส่งอิเล็กทรอนิกส์เมล์ที่โดดเด่นและเป็นส่วนตัวตรงไปให้ลูกค้า (Electronic Direct Mail :EDM) ช่วยเพิ่มอัตราการเปิดบัญชีใหม่ได้ถึง 80 เปอร์เซ็นต์


คุณดาริกา ภคภาสน์วิวัฒน์ ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายวิเคราะห์และบริหารกิจกรรมความสัมพันธ์ลูกค้าของกรุงศรี เน้นว่าลูกค้าเป็นหัวใจของกลยุทธ์เชิงดิจิทัลของธนาคาร “ด้วยแนวคิดหลักที่เน้นลูกค้าเป็นศูนย์กลางเราจึงใช้SAS มาช่วยทำความเข้าใจข้อมูลลูกค้าของเราให้ลึกซึ้งขึ้นด้วยความรู้เกี่ยวกับกิจกรรมประจำวันและความชื่นชอบตามไลฟ์สไตล์ผ่านร่องรอยกิจกรรมทางดิจิทัล(Digital Footprints)ของลูกค้าจากความเข้าใจที่ดีขึ้นนี้เราจึงสามารถมอบประสบการณ์ด้านการธนาคารที่ดียิ่งขึ้นให้แก่ลูกค้าของเรา พร้อมทั้งสร้างความแข็งแกร่งให้แก่ความได้เปรียบทางการแข่งขันของกรุงศรีในอุตสาหกรรมอีกด้วย"กรุงศรีได้ใช้โซลูชั่นของ SAS หลายอย่างเพื่อสร้างแพลตฟอร์มบิ๊กดาต้า (Big Data) และการวิเคราะห์ข้อมูลที่มีความสามารถในการเชื่อมโยงข้อมูลจากแหล่งข้อมูลดั้งเดิม, ออนไลน์และสื่อสังคมออนไลน์ ข้อมูลเชิงลึกเหล่านี้ซึ่งรวมถึงการเลือกกิจกรรมต่าง ๆ ตามไลฟ์สไตล์ (Lifestyle) และเหตุการณ์สำคัญในชีวิตส่วนบุคคลช่วยให้ธนาคารสามารถสร้างสรรค์ประสบการณ์ที่มีความเป็นส่วนตัวและสะดวกสบายแก่ลูกค้าแต่ละราย - แม้กระทั่งก่อนที่เขาจะเริ่มติดต่อกับจุดบริการ (touchpoint) ของธนาคาร

ความลับของความสำเร็จนี้คือชุด (Suite) โซลูชั่นของ SAS เช่น การวิเคราะห์ขั้นสูง, การเรียนรู้ของเครื่อง (Machine Learning), การประมวลผลด้วยภาษาธรรมชาติ (Natural Language Processing : NLP), การจดจำรูปแบบและการวิเคราะห์เครือข่ายทางสังคม ข้อมูลเชิงลึกที่รวมรวมมาได้นี้จะถูกนำมาใช้ในการตัดสินใจทางธุรกิจประจำวันของธนาคารเพื่อปรับแต่งการนำเสนอผลิตภัณฑ์ตามความต้องการของลูกค้าแต่ละราย ปรับเปลี่ยนกิจกรรมการบริหารจัดการลูกค้าสัมพันธ์ให้เฉพาะตัวมากขึ้น นำเสนอแคมเปญทางการตลาดที่กำหนดเป้าหมายไปสู่ผู้บริโภคดิจิทัลที่มีการพัฒนาขึ้นในทุกวันนี้

คุณซูเดฟ บานกาฮ์ (Sudev Bangah) กรรมการผู้จัดการ IDC ASEAN กล่าวว่า "ด้วยนโยบาย Thailand 4.0 ของรัฐบาลไทยช่วยสนับสนุนให้องค์กรต่าง ๆ ในประเทศเพิ่มการใช้เทคโนโลยีใหม่ ๆ ที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงแบบพลิกผัน (Disruptive Technologies) ขึ้นเพื่อเพิ่มความคล่องตัวและความสามารถในการแข่งขัน กรุงศรีใช้นวัตกรรมในการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) และการเรียนรู้ของเครื่อง (Machine Learning) เพื่อปรับปรุงการบริการลูกค้า จนได้รับการยอมรับว่าเป็นโครงการที่มีวิสัยทัศน์จากงาน DX Awards ของ IDC การใช้ข้อมูลภายในของลูกค้าที่มีอยู่กับข้อมูลพฤติกรรมทางสื่อสังคมออนไลน์ของกรุงศรีได้กำหนดมาตรฐานใหม่สำหรับการสร้างสรรค์ประสบการณ์ของลูกค้าในอุตสาหกรรมการเงิน"

คุณณัฐพล อภิลักษณ์โตยานันท์ ผู้จัดการดูแลระดับประเทศ (Country Manager) ของ บริษัท แซส ซอฟท์แวร์ (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า "องค์กรการเงินในปัจจุบันถูกท้าทายจากภูมิทัศน์ทางธุรกิจที่มีการแข่งขันสูง ระเบียบกฎเกณฑ์ที่ซับซ้อนมากขึ้นและพฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา SAS ได้ร่วมมือกับธนาคารชั้นนำ อย่างเช่นกรุงศรีเพื่อเพิ่มความสามารถต่าง ๆ ด้วยการวิเคราะห์ขั้นสูงและการเรียนรู้ของเครื่อง (Machine Learning) ที่ช่วยสร้างความชาญฉลาดในการตัดสินใจให้ดียิ่งขึ้น ความสำเร็จของกรุงศรีเป็นตัวอย่างที่ดีในการที่องค์กรทางการเงินสามารถนำโครงการริเริ่มการปรับเปลี่ยนองค์กรสู่ยุคดิจิทัล (Digital Transformation) ไปสู่ความสำเร็จได้อย่างชัดเจน ในขณะเดียวกันยังช่วยส่งเสริมให้เศรษฐกิจดิจิทัลเติบโตยิ่งขึ้น เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าความสัมพันธ์ของเรากับกรุงศรีจะแข็งแกร่งมากขึ้น ยิ่งกว่านั้นจะเป็นการสนับสนุนประเทศไทยให้ก้าวหน้ายิ่งขึ้นตามนโยบาย Thailand 4.0 อีกด้วย”

COMMENTS

[Featured]_$type=sticky$count=4$cate=1$tbg=rainbow$hide=home

Name

1More,2,3krung,1,5G,1,7-Eleven,1,Acer,11,ACG Network,1,Acoustic Research,1,addidas,1,Adobe,9,Adonit,1,AIS,8,altron,1,amazon,2,AMD,7,AMD Ryzen Threadripper,1,ANA,1,Ananda,1,Anime,1,AnTuTu,1,apc,1,App War,1,Apple,47,Aruba,3,ASRock,4,ASUS,36,Audio Technica,1,Avita Liber,2,B&O,3,Bangkok Airways,1,Bangkok bank,1,Belkin,4,Bird Box,1,Blackberry,1,blackmagic,1,Blancco,1,Blizzard,1,Blog,12,Blogspot,4,bluespice,2,BMW,1,BNK48,4,boonthavorn,1,Brother,11,bts,1,canon,1,cat,1,Cathay Pacific,1,Central,1,Cheetah Mobile,1,China Southern Airlines,1,CHOETECH,1,Christopher Robin,1,CIMB,1,Cisco,1,Code Geass,1,com7,1,Condo,1,coocaa,1,Cooler Master,1,CORSAIR,8,Cozistyle,5,cp all,1,CSC,3,D-Link,3,DDproperty,2,deep silver,1,Dell,9,DENON,1,dentsu X,1,Development,5,DHL,2,Disney,1,DJI,4,DSI,1,dtac,6,DxOMark,4,Dyson,1,E-Sports,1,eisa,1,eLTE,1,Emirates,3,Entertainment,25,Epson,1,ericsson,2,ES File Explorer,1,Essential,1,EVA Air,1,facebook,9,Fanslink,1,FATBOY JUMP,1,Featured,42,fingerprint quick action,1,Fitbit,2,flavor of youth,1,Flixer,1,Fluid,1,foldio,2,Food,14,fortnite,1,FRONTIS,1,Fuji Xerox,2,Full Frame Mirrorless,1,G Master,1,Galaxy Note8,1,Galaxy S8+/S8,1,Galaxy S9/9+,1,Gameloft,2,garena,4,Garmin,1,Garuda Indonesia,1,GC,1,ghoul,1,Gionee,1,Girl Don't Cry,1,Gmail,1,goGame,1,Google,47,gopro,2,Grab,2,Hainan Airlines,1,Hakone,2,Harman,5,Health,2,HMD,12,honor,19,hostmaker,1,Hotel Transylvania,1,hotels.com,1,HP,10,htc,4,Huawei,110,Huawei Global Safe City Summit,1,huya,1,HyperX,2,IFTTT,2,IKEA,1,imazing,1,iMi,2,Incase,1,inet,1,Innergie,2,Insta360,3,Instagram,3,Intel,8,iPhone 8,1,iPhone 8 Plus,1,iPhone X,1,irpc,1,Jabra,1,JBL,10,JD,4,Jimu,1,JOOX,2,Just Mobile,1,K bank,2,Karabiner,1,keyla,1,Kika,1,kingston,2,KOHLER,1,KTC,2,Lazada,6,leica,3,Lenovo,13,Lexar,1,LG,16,Lifelog,13,Lifestyle,19,Line,9,Linksys,1,Living,13,Logitech,2,Louis Vuitton,1,Lufthansa,1,Magento,1,mahajak,6,Major Cineplex,1,Mamma Mia,1,Manfrotto,1,Maniac,1,Marvel,1,Master & Dynamic,1,Mastercard,3,McLaren,1,MediaTek,4,Meitu,2,meizu,2,Mi,16,Microsoft,14,Mint Browser,1,mio,1,Mission Impossible,1,Mobvoi,3,Motorola,9,Move It,1,msi,6,mu space,2,Neolution,1,Netflix,9,News,620,Nexon,1,Nexstgo,1,NFC,1,Ninebot,1,Nokia,28,NSquared,1,nubia,9,Nvidia,2,olloClip,2,One Cut of the Dead,1,one31,1,oneplus,14,OPPLE,1,OPPO,60,Orimag,1,Palm,2,Palo Alto Networks,1,panasonic,3,Pantip,1,Philips,3,Photopea,1,Pioneer,2,Plantronics,11,pocophone,3,Poweramp,1,Powerbuy,2,Predator,1,PRO TANLE,1,Projector,1,Promotion,127,pubg,4,Qatar Airways,1,Qi,1,Qing Tao,1,qualcomm,11,QueQ,1,rabbit LINE Pay,1,Ragnarok,1,Rayole,1,Razer,3,realme,8,RED,1,Remax,2,remove.bg,1,Resort World Genting,1,Ricoh,3,RICOH Pro C7200x / C7210x,1,RICOH Pro T7210,1,roe,1,ROG,5,rtb,3,Safe City Compact,1,Samsung,62,sandisk,2,SANDMARC,1,SANSIRI,1,SCB,6,Schneider,2,Seagate,1,searching,1,Segway,1,Sellsuki,1,senheiser,1,Sennheiser,1,sharp,2,Shopee,9,ShortPixel,1,Shure,5,sigma,2,Singapore Airlines,1,SIRUI,1,skilllane,1,Skytrax,1,Snapchat,1,Snoppa,2,Society,40,Sony,68,Sony Xperia XZ2,1,Spigen,1,Spotify,1,Story,18,Superrich,1,Sushi Hiro,1,Sylania,1,synology,1,Taobao,1,TCELS,1,Tech,174,TechOffside,1,TECNO Mobile,1,Tempow,1,Tencent,2,TESF,1,Thai Airways,1,The First Purge,1,The Purge,1,the VOID,1,ticwatch,3,Tidal,1,TIGERNU,3,TikTok,1,Toshiba,2,TP-LINK,1,Transcend,8,Travel,9,True,34,twitter,1,Uber,2,Ubisoft,1,UFS,1,UOB,1,USB,1,Vinsic,1,vivo,28,VoLTE,1,Wacom,1,WD,4,western digital,4,Widevine,1,Wiko,9,winamp,1,Wordpress,1,Xerox,1,Xiaomi,40,Xiaoyi,1,Yakult,1,yamaha,1,Yi,2,Yongnuo,1,Yoobao,3,YouTube,4,Zebra connect,1,Zeiss,1,Zhiyun,3,zmi,1,Zotac,1,Ztylus,2,กสทช,1,ชายสี่บะหมี่เกี๊ยว,1,ปัญจพล พร็อพเพอร์ตี้,1,มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย,1,สีฟ้า,6,หนังผมไม่เล็กนะครับ,1,
ltr
item
BACIDEA: ธนาคารกรุงศรีอยุธยาได้รับรางวัลองค์กรผู้มีวิสัยทัศน์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศแห่งปีจาก IDC
ธนาคารกรุงศรีอยุธยาได้รับรางวัลองค์กรผู้มีวิสัยทัศน์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศแห่งปีจาก IDC
https://1.bp.blogspot.com/-AaglXS2WmHk/W8TGb4H_pqI/AAAAAAAEzpA/LLo0-n2FYuUCL5AAY3Nem5yOyak72HcAACK4BGAYYCw/s640/Bank%2Bof%2BAyudhya_Information%2BVisionary_DX%2BAwards_3.jpg
https://1.bp.blogspot.com/-AaglXS2WmHk/W8TGb4H_pqI/AAAAAAAEzpA/LLo0-n2FYuUCL5AAY3Nem5yOyak72HcAACK4BGAYYCw/s72-c/Bank%2Bof%2BAyudhya_Information%2BVisionary_DX%2BAwards_3.jpg
BACIDEA
https://www.bacidea.com/2018/10/idc.html
https://www.bacidea.com/
https://www.bacidea.com/
https://www.bacidea.com/2018/10/idc.html
true
7101991068115707229
UTF-8
โหลดเนื้อหาทั้งหมด ไม่พบข้อมูล ดูทั้งหมด อ่านต่อ ตอบ ยกเลิกการตอบ ลบ โดย Home PAGES POSTS ดูทั้งหมด เรื่องแนะนำ ARCHIVE SEARCH เนื้อหาทั้งหมด ไม่พบข้อมูลที่ต้องการ กลับหน้าหลัก Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat January February March April May June July August September October November December Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow เนื้อหาส่วนนี้ต้องแชร์เพื่อแสดงข้อมูล ขั้นตอน 1: แชร์. 2:คลิกเพื่อปลดล็อก. คัดลอกทั้งหมด เลือกทั้งหมด ข้อความถูกคัดลอกแล้ว ไม่สามารถคัดลอกได้ ลองใช้วิธีกดปุ่ม CTRL+C หรือ CMD+C