Microsoft นำโน้ตบุ๊ก HUAWEI กลับมาขายทางออนไลน์อีกครั้ง

Microsoft นำโน้ตบุ๊กของ HUAWEI กลับมาวางขายทางช่องทางออนไลน์อีกครั้งหนึ่ง โดยทาง Microsoft ได้กล่าวผ่านแถลงการณ์ว่าบริษัทได้ทำการประเมินในส่วนของตัวข้อกฎหมายแล้ว และจะยังคงทำการจำหน่ายผลิตภัณฑ์โน้ตบุ๊คของ HUAWEI ที่มีอยู่ในคลังผ่านทางไมโครซอฟท์ สโตร์ต่อไป

เราได้ทำการประเมินสถานการณ์ และเดินหน้าตอบสนองต่อความซับซ้อนทางธุรกิจ เทคนิค และข้อกฎหมาย จากกรณีการเพิ่ม HUAWEI เข้าในรายชื่อบริษัทในข้อตกลงว่าด้วยการส่งออกของกระทรวงพาณิชย์ของสหรัฐอเมริกา และด้วยเหตุนี้ เราจึงได้นำผลิตภัณฑ์โน้ตบุ๊คของ HUAWEI ที่มีอยู่กลับมาวางจำหน่ายทาง Microsoft Store อีกคครั้งหนึ่ง

และนอกจากนี้ ยังมีข่าวว่า HUAWEI จะทำการเปิดตัวโน้ตบุ๊ควินโดวส์ตัวใหม่ในเดือนกรกฎาคมอีกด้วย

ความคิดเห็น

Tags:

   เปรียบเทียบรายการ
   • Total (0)
   เปรียบเทียบ
   0